Az Anonym AIDS Tanácsadó Szolgálat (Közhasznú Egyesület – tulajdonos az Egyesület) munkája az elfogadáson, az emberi önkéntességen és a polgári bizalmat jelentő teljes anonimitáson és önkéntességen alapszik. Célja: az Egyesületet, illetve elődjét a 1980-as évek közepén hozták létre felelős gondolkodású orvosok, egészségügyi és társadalmi segítők, azzal a céllal, hogy hathatós segítséget nyújtsanak a társadalom minden tagjának az akkor megindult pandémiás HIV fertőzés elleni védekezésben.

A folyamatos életvédelmi tanácsadást az 1992-ben megkezdett HIV fertőzést megelőző orvos-szakmai fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében létrehozott rendszeres HIV szűréssel egészítette ki, különös tekintettel az ismert és a fertőzések szempontjából magas rizikójú társadalmi csoportok felé.

Az alapítástól folyamatos életvezetési tanácsadó munkát a társadalom által közvetített bizalommal felruházva az Egyesület a 2005-től tovább szélesítette: azaz a HIV megelőző, csoportos és egyéni tanácsadó, fertőzést megelőző felvilágosító programot, további magas kockázatú társadalmi rétegek, csoportok (drog és szex korrelációban) részére vezetett be terelő, és fertőzést (Hepatitis, STD) megelőző szűrő-tanácsadó programot.

Működésének szinterei: az Egyesület tanácsadó helyisége mellett, az évenként megrendezésre került réteg- és össztársadalmi fesztiválok, és azok a közterületek, ahová a reguláris egészségügyi szolgálat rendszere nem tud eljutni: parkok, fürdők, réteg- és zártkörű szórakozóhelyek a régióban.

Internet és írott brosúrát (évenként) készít és terjeszt a különösen veszélyeztetett szexuálisan aktív rizikó csoportoknak, korosztályoknak, valamint 1800 háziorvosi rendelőbe eljuttatva 3,500.000 polgár részére.
A szexuálisan aktív csoportok, rizikócsoportok részére létrehozott életmódnevelés, váltás, egészségfejlesztés, egyéni tanácsadási tevékenységek mellett az Egyesület által elvégzett anonim HIV tesztelések száma nagyságrendileg azonos az egész országot lefedő tisztiorvosi szolgálatok teszt számaival. Évenkénti fertőzés találati aránya 25 %. Évente: 15.000 fő tanácsadás. 3500 fő életvezető tanácsadás és-tesztelés.

A HIV szűrés és tanácsadás előre meghatározott és közölt rendelési időben történik az Egyesület tanácsadójában/rendelőjében.
Az Egyesület orvosai és önkéntes szakgondozói, iskolai és diákklubokban, fesztiválokon kihelyezett “kampányszűrésekkel” vesznek részt.

 

Levelezési cím: 1113 Budapest, Karolina út 35/B
Telefon/fax: 06-1-466-92-83
Honlap: www.anonimaids.hu
E-mail: aatsz@anonimaids.hu