Szövetségünkről:

Egyesületünket 2004-ben alapítottuk, amely 2014 óta az egyesülési jog alapján - különös formájú egyesületként - szövetségként működik.  A szövetség olyan egyesület, amely két tag részvételével is alapítható, működtethető. A szövetség tagja egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet; szövetség tagja természetes személy nem lehet [lásd: 2011. évi CLXXV. törvény 4. § (1) és (3) bekezdés].

 

Küldetésünkről:

A szövetségünk célja a magyarországi HIV/AIDS prevenciós és gyógyító, valamint a hozzá kapcsolódó területeken működő civil szervezetek működésének, együttműködésének elősegítése; hatékony országos HIV/AIDS stratégia létrehozásának, megvalósításának elősegítése – szakmai és társadalmi érdekérvényesítés útján; a HIV/AIDS-hez kapcsolódó diszkrimináció és stigmatizáció csökkentése, előítéletek visszaszorítása, emberi jogok és betegjogok védelme, érvényre juttatásnak elősegítése, érdekképviselete.