Érdekérvényesítés: 

Szervezetünk a HIV pozitív emberek jogainak védelme, életminőségének javítása, a fertőzés és járványveszély csökkentése, így a széles társadalom egészségének megóvása érdekében szakmai konzultáció útján lobbitevékenységet folytat, szakértői által szakmai anyagot állít össze a vezető döntéshozók részére, konferenciákat, továbbképzéseket és demonstrációkat szervez a HIV megelőzés és a mielőbbi prventív kezelés fontosságának hangúlyozásáért.