A Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete látja el a magyar szexmunkások kéviseletét, dolgozzanak bár Magyarországon vagy külföldön. Támogatni kívánjuk az egyenlő bánásmódot és az alapvető emberi jogok tiszteletben tartását a szexmunkásoknál is, hiszen hitvallásunk szerint ők is érző, emberi lények, akik ugyanolyan jogokat élveznek, mint bárki más.
A szexmunkások különböző csoportjainak egyedi igényeik szerinti képviseleténél törekszünk rá, hogy mindinkább hozzáférhetővé tegyük számukra a minőségi egészségügyi, valamint a megfelelő szociális ellátásokhoz való hozzáférésüket, ezen kívül pedig elérni kívánjuk a számukra a megfelelő jogi képviseletet az igazságügyi rendszerben, mely mentes a hátrányos megkülönböztetéstől és kizsákmányolástól.
Ugyanakkor segítséget nyújtunk azoknak a szexmunkásoknak, akik a lehető legrövidebb időt szeretnének ezzel foglalkozni. Programjainkkal és képzési lehetőségeinkkel javítani kívánjuk esélyeiket a munkahelykeresésnél és visszatérésnél a munka világába. 
Főbb tevékenységi, képviseleti területeink: 

 • Stratégiai lépések a szexmunkások jogi helyzetének rendezésére
 •  Ingyenes jogi képviselet és segítségnyújtás szexmunkások részére
 • 24 órás telefonos segélyvonal 
 • Egészségügyi felvilágosító kampányok és tanácsadások utcai és lakáson dolgozó szexmunkások részére
 • Szociális ellátások igénybevételéhez tanácsadás
 • Segítségnyújtás az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltásához szexmunkásoknak
 • Erőszakos cselekmények áldazatainak védelme és segítése, újbóli áldozattá válásuk megakadályozása (áldozatok utánkövetése, részükre tanácsadás)
 • A munka világába való visszatérést elősegítő tanfolyamok, képzések tartása
 • Médiában való megjelenés 
 • Érdekképviselet, kampányok szervezése, valamint a törvényi döntéshozóknál lobbizás 
 • Közösségi összetartozás kiépítése a szexmunkásoknál, többek között egy kéthavonta megjelenő, nekik, róluk szóló újsággal, közösségi események szervezésével, képzésekkel és mentori tanácsadásokkal
 • Nemzetközi szintű kapcsolatok és érdekképviselet kiépítése, melynek célja, hogy a határokon átnyúló ügyekben is megkaphassák a szükséges jogi képviseletet a szexmunkások
 • Képzések és tanfolyamok alulképzett szexmunásoknak, hogy képesek legyenek elhelyezkedni és új életet tudjanak kezdeni

 

Cím: 1114. Budapest, Bocskai út 17.
Telefon (vonalas): 06-1-209-52-25
Mobil: 06-20-334-52-10
Honlap: www.szexmunka.hu
E-mail: info@szexmunka.hu